Du behöver en skruvmejsel för att skruva upp metallskenorna, en måttstock för att mäta ut vart fästena skall sitta.

Sedan beroende på om du ska göra el kopplingen eller inte men dit behövs en avbitare, en kabelskalare, en liten mejsel för att koppla ihop samt skruva fast termostat och något för att klamra elkabeln.