Luft är en dålig värmeledare. Att värma upp luft är ett väldigt ineffektivt sätt att värma en bostad. I dagens fastigheter är vi noga med god ventilation som hela tiden byter ut inomhusluften. Därför gillar vi att använda infravärme som liksom solen eller en eldstad värmer upp ytor istället för luften.


Infravärme sänder ut infraröda vågor för att värma upp ytor och material i rummet. Precis som en eldstad eller solen värmer infrapaneler upp golv, väggar, tak och möbler istället för luften. Detta skapar en jämnare värme som inte motarbetas av ventilationssystemet. 

Behaglig temperatur överallt

Med traditionella värmekällor som exempelvis el- eller vattenelement är det vanligt med kallras och en stor temperatursänkning på golv, i hörn och vid fönster. Luften som värms upp av element kommer alltid vara varmare än golv, väggar och tak vilket också gör att luften blir mycket torr att andas. Infravärme värmer istället upp golv, tak, väggar och möbler som i sin tur lagrar värmen på ett effektivt sätt och bidrar till en behaglig och jämn temperatur i rummet.


Ett annat vanligt sätt att värma upp en bostad är genom en luftvärmepump som blåser varm luft in i rummet, vilket innebär att luften behöver hålla en högre temperatur för att kompensera vindkyleffekten. Även denna funktion kräver vanligtvis mer energi än infravärme och det kan vara svårare att hålla jämn temperatur. En stor del av energin som värmepumpen skickar ut går dessutom förlorad om det är människor i lokalen som rör på sig.


Energispara med infravärme

Jämfört med el-element används 50-70% mindre energi med infrapaneler. Anledningen till detta är att ytor och material värms upp och på så sätt lagras värmen under en längre tid i golv, väggar, tak och möbler. Därför kan infrapanelerna stängas av emellanåt eller sänka sin effekt utan att värmen i rummet går förlorad. Med smidig fjärrstyrning eller tidsinställningar kan infrapanelerna regleras när de ska vara verksamma. 


Hållbart värmesystem

Förutom att du minskar din elförbrukning med upp till 70 % har panelerna dessutom en livslängd på 30 till 40 år. De går snabbt att installera och är helt underhållningsfria.


  • Energisnålt
  • Underhållsfritt
  • Ljudlös uppvärmning
  • Smidigt att reglera temperaturen via mobilen

“Den här lösningen tar ingen plats, syns inte
och ger en fantastisk och härlig värme.”

Ronny Ekström
BRF Guldstjärnan

Golvvärme på köpet

Kalla golv är något som många fastighetsförvaltare och bostadsbolag kämpar med, men även villaägare har ofta en temperatur under rekommendationerna från Länsstyrelsen. 

Eftersom infrapanelerna värmer upp ytor istället för luft resulterar detta i behagligt uppvärmda golv. Det behöver inte vara svårare än så att slippa kalla fötter och med gott samvete låta barnen leka på golven utan att frysa.


Minimerar fuktproblem

Eftersom infrapanelerna värmer upp ytor och material istället för luften kommer dessa material minska sin fuktnivå. Detta gör infrapaneler till oslagbara i bostäder eller lokaler som brottas med för höga fuktnivåer. Exempelvis garage, källare, uterum och stall.


Vad är viktigt för dig i val av värmesystem?

När man väljer värmesystem är det flera aspekter att ta hänsyn till. Installationskostnader, driftkostnader, hållbarhet och miljö är några exempel att fundera över. 


  • Infrapaneler har fördelen att de enkelt monteras av elektriker, och kan lika lätt monteras ned vid exempelvis flytt. Samma sak om man vill justera antalet paneler för exempelvis bättre komfort.
  • Panelerna inte har några lösa delar är det helt underhållsfritt.
  • Energieffektiviseringen är upp till 70 % i jämförelse med el-element.
  • Du minimerar risken för fuktskador.
  • Inga större ingrepp på fastigheten krävs, ingen borrning, inget upprivet golv för golvvärme, inga element som förstör inredningen.

Se alla våra paneler

Våra paneler