Luft är en dålig värmeledare. Att värma upp luft är därför ett väldigt ineffektivt sätt att värma en bostad. I dagens fastigheter är vi noga med god ventilation som hela tiden byter ut inomhusluften och då krävs ännu mer energi till att behålla värmen i rummet. Därför gillar vi att använda infravärme som liksom solen eller en eldstad värmer upp ytor istället för luft.

Infravärme finns naturligt i vår omgivning som infraröd strålning. En helt ofarlig elektromagnetisk strålning med våglängder längre än synligt ljus. Inom uppvärmning används långvågig infraröd strålning i olika tekniker för att bland annat värma upp rum och uteplatser, smälta bort is på flygplansvingar och ge värme åt nyfödda barn på BB.

InfraComforts infrapaneler sänder ut infraröda vågor för att värma upp ytor och material i ett rum. Panelen värmer upp de ytor som den “ser”, alltså de väggar, golv och möbler som nås av de infraröda vågorna. Därför placeras infrapanelerna med fördel i taket så att de får så bra överblick av rummet som möjligt. De uppvärmda ytorna värmer i sin tur även luften i rummet.  

Behaglig temperatur överallt

Med traditionella värmekällor som värmer upp luft är det vanligt att kallras och en stor temperatursänkning uppstår vid fönster, hörn och golv. Luften som värms upp kommer alltid att vara varmare än rummets ytor vilket också gör att luften blir mycket torr att andas. Med InfraComforts infrapaneler slipper du den där torra luften eftersom infravärmen istället lagrar värmen i golv, tak, väggar och möbler. Dessa uppvärmda ytor bidrar i sin tur till en behaglig och jämn temperatur i rummet som inte motarbetas av konvektion och ventilation.


Energispara med InfraComfort

Eftersom de ytor och material som värms upp lagrar värmen under en längre tid kan infrapanelerna stängas av emellanåt eller sänka sin effekt utan att värmen i rummet går förlorad. Med smidig fjärrstyrning eller tidsinställningar kan infrapanelerna regleras när de ska vara verksamma. 


Hållbart värmesystem

Förutom att du kan minska din elförbrukning med upp till 70 procent har InfraComforts paneler dessutom en livslängd på 30 till 40 år. De går snabbt att installera och är helt underhållsfria.


  • Energisnålt
  • Underhållsfritt
  • Ljudlös uppvärmning
  • Smidigt att reglera temperaturen via mobilen

“Den här lösningen tar ingen plats, syns inte
och ger en fantastisk och härlig värme.”

Ronny Ekström
BRF Guldstjärnan

Golvvärme på köpet

Kalla golv är något som många fastighetsförvaltare och bostadsbolag kämpar med, men även villaägare har ofta en temperatur under rekommendationerna från Länsstyrelsen. 

Eftersom infrapanelerna värmer upp ytor istället för luft resulterar detta i behagligt uppvärmda golv. Det behöver inte vara svårare än så att slippa kalla fötter och med gott samvete låta barnen leka på golven utan att frysa.


Minimerar fuktproblem

Eftersom infrapanelerna värmer upp ytor och material istället för luften kommer dessa material minska sin fuktnivå. Detta gör InfraComforts paneler till oslagbara i bostäder eller lokaler som brottas med för höga fuktnivåer. Exempelvis garage, källare, uterum och stall.


Vad är viktigt för dig i val av värmesystem?

När man väljer värmesystem är det flera aspekter att ta hänsyn till. Installationskostnader, driftkostnader, hållbarhet och miljö är några exempel att fundera över. 


  • Infrapaneler har fördelen att de enkelt monteras av elektriker, och kan lika lätt monteras ned vid exempelvis flytt. Samma sak om man vill justera antalet paneler för bättre komfort.
  • Panelerna har inga lösa delar och är helt underhållsfria.
  • Energieffektiviseringen är upp till 70 % i jämförelse med el-element.
  • Du minimerar risken för fuktskador.
  • Inga större ingrepp på fastigheten krävs. Ingen borrning, inget upprivet golv för golvvärme och inga element som försvårar inredningen.

Se alla våra paneler

Våra paneler