Luft är en dålig värmeledare. Att värma upp luft är därför ett väldigt ineffektivt sätt att värma en bostad. I dagens fastigheter är vi noga med god ventilation som hela tiden byter ut inomhusluften och då krävs ännu mer energi till att behålla värmen i rummet. Därför gillar vi att använda infravärme som liksom solen eller en eldstad värmer upp ytor istället för luft.

Infravärme sänder ut infraröda vågor för att värma upp ytor och material i rummet. InfraComforts paneler värmer upp golv, väggar, tak och möbler istället för luften och skapar en jämnare värme som inte motarbetas av ventilationssystemet. 

Behaglig temperatur överallt

Med traditionella värmekällor som exempelvis el- eller vattenelement är det vanligt att kallras och en stor temperatursänkning uppstår vid fönster, hörn och golv. Luften som värms upp av element kommer alltid att vara varmare än rummets ytor vilket också gör att luften blir mycket torr att andas. Med infrapaneler slipper du den där torra luften eftersom infravärmen istället lagrar värmen i golv, tak, väggar och möbler. Dessa uppvärmda ytor bidrar i sin tur till en behaglig och jämn temperatur i rummet.


Ett annat vanligt sätt att värma upp en bostad är genom en luftvärmepump som blåser varm luft in i rummet, vilket innebär att luften behöver hålla en högre temperatur för att kompensera vindkyleffekten. Även denna funktion kräver vanligtvis mer energi än infravärme och det kan vara svårare att hålla jämn temperatur.


Energispara med infravärme

Jämfört med el-element används 50-70% mindre energi med infrapaneler. Anledningen till detta är att de ytor och material som värms upp kan lagra värmen under en längre tid. Därför kan infrapanelerna stängas av emellanåt eller sänka sin effekt utan att värmen i rummet går förlorad. Med smidig fjärrstyrning eller tidsinställningar kan infrapanelerna regleras när de ska vara verksamma. 


Hållbart värmesystem

Förutom att du minskar din elförbrukning med upp till 70 procent har panelerna dessutom en livslängd på 30 till 40 år. De går snabbt att installera och är helt underhållsfria.


  • Energisnålt
  • Underhållsfritt
  • Ljudlös uppvärmning
  • Smidigt att reglera temperaturen via mobilen

“Den här lösningen tar ingen plats, syns inte
och ger en fantastisk och härlig värme.”

Ronny Ekström
BRF Guldstjärnan

Golvvärme på köpet

Kalla golv är något som många fastighetsförvaltare och bostadsbolag kämpar med, men även villaägare har ofta en temperatur under rekommendationerna från Länsstyrelsen. 

Eftersom infrapanelerna värmer upp ytor istället för luft resulterar detta i behagligt uppvärmda golv. Det behöver inte vara svårare än så att slippa kalla fötter och med gott samvete låta barnen leka på golven utan att frysa.


Minimerar fuktproblem

Eftersom infrapanelerna värmer upp ytor och material istället för luften kommer dessa material minska sin fuktnivå. Detta gör infrapaneler till oslagbara i bostäder eller lokaler som brottas med för höga fuktnivåer. Exempelvis garage, källare, uterum och stall.


Vad är viktigt för dig i val av värmesystem?

När man väljer värmesystem är det flera aspekter att ta hänsyn till. Installationskostnader, driftkostnader, hållbarhet och miljö är några exempel att fundera över. 


  • Infrapaneler har fördelen att de enkelt monteras av elektriker, och kan lika lätt monteras ned vid exempelvis flytt. Samma sak om man vill justera antalet paneler för bättre komfort.
  • Panelerna har inga lösa delar och är helt underhållsfria.
  • Energieffektiviseringen är upp till 70 % i jämförelse med el-element.
  • Du minimerar risken för fuktskador.
  • Inga större ingrepp på fastigheten krävs. Ingen borrning, inget upprivet golv för golvvärme och inga element som försvårar inredningen.

Se alla våra paneler

Våra paneler