Är den infraröda strålningen från panelen farlig?

Nej, den är absolut inte farligt. Exempelvis använder man infravärme på sjukhus för att värma nyfödda spädbarn.

Blir det varmt när man går under värmepanelen?

Nej, snarare att golvet avger en härlig värme. Under tiden panelen är aktiv kan man om man känner efter känna svag värme från panelen.

Det blir inte tillräckligt varmt i rummet även när jag höjer värmen på termostaten. Hur får jag det varmt?

Att rummet inte värms upp ordentligt är troligtvis för att du har underdimensionerat vid köp av dina paneler. Installerar du för svaga eller för få paneler till ett rum orkar inte panelerna värma upp rummet. Var därför väldigt noga med att inte överskrida panelernas maximala kapacitet när du väljer paneler. Du måste även ta hänsyn till rummets isolering och storlek och välja paneler därefter.

 

Guider och tabeller för att hitta rätt wattstyrka på panelerna hittar du på sidan “Dimensionera rätt” under Kunskapsbanken här på hemsidan.

 

Är du fortfarande osäker på om du har fel antal eller för svaga paneler – kontakta oss så hjälper vi dig!

Hur ändrar jag temperatur på min termostat?

Ändra temperatur så här:
Tryck in pil upp eller ner ( V Ʌ ) till önskad temperatur, för att bekräfta temperaturen tryck in bocken ( √ ) inom 5 sekunder, annars registreras den inte. Direkt efter att du tryck in bocken kommer termostaten att återgå till att visa aktuell temperatur i rummet. Når du enbart 17 grader är termostaten troligtvis inställd på Semesterläge. Se följande fråga.

Hur kan infrapanelerna spara energi?

Våra paneler drar 1 kW ström och ger 1 kW värme. Men till skillnad från traditionella värmesystem som värmer upp luft behöver InfraComforts infrapaneler inte konstant vara aktiva för att behålla värmen i rummet. Detta tack vare infravärmens förmåga att lagra värmen i ytor och material som golv, väggar och möbler. Panelen kan stängas av emellanåt utan att värmen i rummet går förlorad och vi kan spara på driftkostnaden.

 

Traditionella värmesystem VS InfraComfort

Traditionella värmesystem lagrar energi i luften medan våra paneler lagrar energi i alla ytor. Eftersom material kan lagra värme på ett sätt som inte luft kan, försvinner inte värmen i rummet på samma sätt när en infrapanel är avstängd som när ett element är avstängt.  Infravärmepaneler från InfraComfort brukar vara aktiva endast 8-12 timmar om dygnet.

 

InfraComforts paneler sprider alltså mindre värme, på ett mycket smartare sätt, och får därför mindre förluster. Då krävs det mindre energi för att underhålla värmen i rummet och vi kan spara på el-räkningen och jordens resurser.
Inom det området är vi på InfraComfort ledande i branschen.

 

Termostaten hjälper dig

Din digitala termostat känner av när panelen behöver vara på eller av för att behålla din önskade temperatur. Smart och smidigt!

Visa mer