Hur kan infrapanelerna spara energi, de drar ju 1kW ström och ger 1kW värme?

Våra paneler drar 1 kW ström och ger 1 kW värme. Men vi sprider mindre värme, på ett mycket smartare sätt, och får därför mindre förluster. Då krävs det mindre energi för att underhålla värmen i rummet.

Panelen behöver inte konstant vara aktiv för att behålla värmen i rummet. Detta tack vare infravärmens förmåga att lagra värmen i ytor och material som golv, väggar och möbler. Panelen kan stängas av emellanåt utan att värmen i rummet går förlorad och vi kan spara på driftkostnaden. Inom det området är vi på InfraComfort ledande i branschen.

Ett traditionellt el-element är vanligtvis aktiv dubbelt så länge som våra infravärmepaneler

Läs mer här Hur fungerar infravärme?


Vad är det för skillnad mellan infravärmepaneler och vanliga element?

Vanliga element bygger på att hetta upp luften så pass mycket att luften börjar rotera i rummet. Luften som kommer ur elementet är ofta 40-70 grader varm för att lyckas värma luften till +21.

Traditionella element lagrar energi i luften medan våra paneler lagrar energin i alla ytor. Eftersom material kan lagra värme på ett sätt som inte luft kan, behöver infravärmepanelerna inte ständigt vara på. De kan stängas av emellanåt utan att värmen går förlorad. På så sätt sparar vi både på elräkningen och på jordens resurser!

Till skillnad från element torkar infrapanelerna också upp fukt från material samtidigt som luftfuktigheten i rummet behålls så att luften inte blir torr att andas.


Är den infraröda strålningen från panelen farlig?

Nej, den är absolut inte farligt. Exempelvis använder man infravärme på sjukhus för att värma nyfödda spädbarn. 


Vad är en rekommenderad takhöjd för panelerna?

Man kan placera våra infravärmepaneler max 5 meter upp i taket. Våra InfraIndustry-paneler kan hänga upp till 7 meter upp. Vid höga takutrymmen behöver man dimensionera mer watt per kvadratmeter.

Den bästa lösningen vid hög takhöjd är att man hänger ner panelen i vajer till ca 5 meter.


Hur långt når panelerna?

Panelerna avger infravärmevågor i 60 graders spridning från ytan i ungefär 6 meter.
Efter 6 meter har energin mattats av så pass att ytorna inte längre värms upp, tänk därför på takhöjden vid
dimensionering.


Blir det varmt när man går under värmepanelen?

Nej, snarare att golvet avger en härlig värme. Under tiden panelen är aktiv kan man om man känner efter känna svag värme från panelen.


Takvärme – Är detta samma som takvärme på 70-80 talet?

Nej, det finns stora skillnader. Takvärme förr innebar att man satte en värmare som täckte hela taket. Det systemet var dessutom konstant aktiv och var svårt att vara effektiv i skuggområden, t.ex. under bord och stolar där det blev kallt.
InfraComfort har istället en 0.5-1 m² panel som är igång ca en timme för att sedan stänga av sig själv i en till tre timmar. Den har då lagrat energi i alla ytor och det är sedan ytorna som långsamt värmer luften.
Infrapaneler är helt enkelt takvärme som fungerar.
Läs mer om våra paneler här.


Hur mycket ström drar infrapanelerna?

Vi har flera storlekar på våra paneler. Men vi brukar säga att en infrapanel på 710W motsvarar ett el-element på 1500W.

Viktigt att veta är att under ett dygn är panelen i regel endast aktiv i 8-12 timmar.


Hur styr man panelerna?

Man styr infrapanelerna via en rumstermostat.
Vi har två olika termostater, en enkel manuell termostat med en ratt och en digital termostat med många smarta funktioner. Med den digitala termostaten kan man ställa in ett schema som bestämmer panelens temperatur och aktivitet i olika klockslag.

Köper man dessutom till vår fjärrstyrning kan man via en kostnadsfri app fjärrstyra alla termostater i huset. Då kommer man åt alla funktioner som finns i termostaten även om man exempelvis är utomlands. Detta gör att man kan känna sig trygg och få full koll på läget.

I appen som man laddar ner till sin mobiltelefon kan man även aktivera GPS. Då kan man installera att temperaturen sänks någon grad i hela huset när man åker hemifrån.
När man sedan kommer närmare än exempelvis 20 km från sitt hus, så höjs värmen automatiskt.
Ett enkelt sätt att skapa ett intelligent värmesystem som bara är aktivt när någon är hemma.


Kan jag sänka temperaturen några grader men ändå känna mig varm?

Ja, den temperatur vi upplever är mellanskillnaden mellan luftens temperatur och ytornas temperatur. Med traditionella värmesystem som värmer luften till +23 grader och väggen till +17 grader upplever du +20 grader. När vi ställer in vår termostat på +20 grader i luften så värmer infravärmen väggen till +21 grader. Då upplever man +20,5 grader.
Samma värmekänsla, men lägre uppvisad temperatur på termometern.


Måste jag ha en termostat till min infrapanel?

Utan en termostat kommer panelen hela tiden skicka ut värme, något som vi starkt avråder ifrån. Med en termostat kommer panelerna vara igång när det behövs för att upprätthålla den inställda temperaturen som termostaten är inställd på. För det mesta är panelerna endast aktiva i 8-12 timmar per dygn.


Måste jag ha en termostat i varje rum, eller kan jag ha en termostat för hela huset?

Ja, du måste ha en termostat för varje rum/utrymme. Om du bara sätter en termostat kommer en del paneler att stå och jobba för mycket och det blir för varmt eller för kallt.


InfraComfort pratar om att det är bra att ställa in nattsänkning, stämmer det verkligen?

Ja, vi på InfraComfort rekommenderar nattsänkning och även dagsänkning då ingen är hemma när man använder infrapaneler. Det blir möjligt eftersom värmepaneler lagrar energi i rummets ytor och material istället för luften eftersom luft är väldigt dåligt på att leda energi.
Sänker du temperaturen med vanliga värmesystem, till en lufttemperatur på exempelvis +17 grader, kommer alla material runt om att bli flera grader kallare, ca +13 grader. När du sedan vill höja temperaturen i luften till +21 grader igen måste luften först värma alla material från +13 grader vilket tar tid och är otroligt energikrävande.
Med infravärmepaneler kan du både sänka värmen under natten och under dagtid när ingen är hemma utan att panelerna behöver kämpa för att få upp värmen i rummet igen när ni är hemma.


Kan jag ha infrapaneler i badrum och våtutrymmen?

Ja, infravärmepanelerna lämpar sig särskilt bra i badrum och tvättstugor eftersom infravärme är otroligt effektivt för att torka fukt ur material.

Dessutom blir badrumsspegeln fri från imma eftersom den alltid är varm.


Kan jag ha infravärmepaneler i stugan med underhållsvärme?

Infrapanelerna passar utmärkt för stugor även om man bara vill ha underhållsvärme. Infravärme torkar fukt ur alla material och håller torrt även vid +10 grader. Du slipper alltså en fuktig och rå stugkänsla när du anländer.


Kan jag kallställa mitt hus eller stuga där jag har infrapaneler?

Ja, du kan kallställa helt om du vill. Däremot lämpar sig inte infrapaneler för att värma upp huset under +10 grader.

Om huset är 0 grader och man startar infrapanelerna kommer dessa att ta otroligt långt tid på sig att uppnå +10 grader. Anledningen är att den svala luften i rummet hela tiden kyler ner panelerna så dessa ej kommer upp i rätt arbetstemperatur.

Vi rekommenderar istället att man använder en fläktkonvektor för att blåsa luften varm till ca +10 grader där sedan panelerna kan ta över.

Om man sätter in vår fjärrstyrning kan man köpa en extra termostat av oss som kopplas mot en elfläkt som man sedan kan sätta igång på distans samtidigt som man startar panelerna. Då kommer elfläkten att blåsa upp temperaturen till +10 grader, för att sen låta panelerna ta över.
Antingen väljer man att stänga av fläkten i och med detta, eller så stänger man av den när man anländer till huset.


Hur ändrar jag temperatur på min termostat?

Ändra temperatur så här:
Tryck in pil upp eller ner ( V Ʌ ) till önskad temperatur, för att bekräfta temperaturen tryck in bocken ( √ ) inom 5 sekunder, annars registreras den inte. Direkt efter att du tryck in bocken kommer termostaten att återgå till att visa aktuell temperatur i rummet. Når du enbart 17 grader är termostaten troligtvis inställd på Semesterläge. Se följande fråga.


Varför kan jag inte få termostaten att höja temperaturen mer än 17 grader?

Det beror på att termostaten är inställt på Semesterläget vilket är inställningen för underhållsvärme. Semesterläget är till för att hålla temperaturen mellan 12-17 grader.
Följ dessa steg för att ta bort Semesterläget:
1. Markera on/off-symbolen och tryck in bocken (  ) en gång. Är semesterläget aktiverat visas nu en snöflinga i displayen.
2. Tryck in on/off-symbolen en gång till tills snöflingan försvinner.
Nu ska du kunna höja temperaturen till mer än 17 grader!


Min termostat vill inte acceptera den temperatur jag ställer in. Varför krånglar det?

Troligtvis beror det på en förinställning i termostaten som du inte har tagit bort eller bytt ut. Det är ett tidsschema som växlar mellan +16 och +20 grader var tredje timme.
Testa att följa dessa steg för att få bort det förinställda tidsschemat:

TRÅDLÖS termostat

1. Flytta markören med vänster och höger pil (< >) till SETUP. Tryck in bocken ( √  ) en gång.
2. Nu visas SET och en liten siffra i övre högra hörnet blinkar (01). Använd nu pil upp och ner ( V Ʌ ) för att bläddra tills lilla siffran visar 12. Nu visas 01 med stora siffror, använd höger och vänster pil (< >) så att de stora siffrorna visar 00. När 00 visas tryck in bocken ( √  ) en gång. (Termostaten går till huvudmenyn om inget val görs på 15 sekunder). Klart!

TRÅDBUREN termostat
1. Flytta markören med vänster och höger pil (< >) till on/off-symbolen.
2. Håll in bocken ( √  ) i 4 sekunder. Markera SETUP och tryck in bocken en gång ( √  ).
3. Nu visas SET och en liten siffra i övre högra hörnet blinkar (01) , använd nu pil upp och ner (V Ʌ) för att bläddra tills lilla siffran visar 12. Nu visas 01 med stora siffror, använd höger och vänster pil (< >) så att de stora siffrorna visar 00. När 00 vissa tryck in bocken en gång. (Termostaten går till huvudmenyn om inget val görs på 15 sekunder). Klart!