Är den infraröda strålningen från panelen farlig?

Nej, den är absolut inte farligt. Exempelvis använder man infravärme på sjukhus för att värma nyfödda spädbarn.

Blir det varmt när man går under värmepanelen?

Nej, snarare att golvet avger en härlig värme. Under tiden panelen är aktiv kan man om man känner efter känna svag värme från panelen.

Hur ändrar jag temperatur på min termostat?

Ändra temperatur så här: Tryck in pil upp eller ner ( V Ʌ ) till önskad temperatur, för att bekräfta temperaturen tryck in bocken ( √ ) inom 5 sekunder, annars registreras den inte. Direkt efter att du tryck in bocken kommer termostaten att återgå till att visa aktuell temperatur i rummet. Når du enbart 17 grader är termostaten troligtvis inställd på Semesterläge. Se följande fråga.

Hur kan infrapanelerna spara energi, de drar ju 1kW ström och ger 1kW värme?

Våra paneler drar 1 kW ström och ger 1 kW värme. Men vi sprider mindre värme, på ett mycket smartare sätt, och får därför mindre förluster. Då krävs det mindre energi för att underhålla värmen i rummet. Panelen behöver inte konstant vara aktiv för att behålla värmen i rummet. Detta tack vare infravärmens förmåga att lagra värmen i ytor och material som golv, väggar och möbler. Panelen kan stängas av emellanåt utan att värmen i rummet går förlorad och vi kan spara på driftkostnaden. Inom det området är vi på InfraComfort ledande i branschen. Ett traditionellt el-element är vanligtvis aktiv dubbelt så länge som våra infravärmepaneler Läs mer här Hur fungerar infravärme?

Hur långt når panelerna?

Panelerna avger infravärmevågor i 60 graders spridning från ytan i ungefär 6 meter. Efter 6 meter har energin mattats av så pass att ytorna inte längre värms upp, tänk därför på takhöjden vid dimensionering.
Visa mer