Ja vi på InfraComfort rekommenderar nattsänkning och även dagsänkning då ingen är hemma när man använder infrapaneler. Anledningen är för att värmepaneler inte lagrar energi i luften eftersom luften är väldigt dåligt på att leda energi.

Sänker du temperaturen med vanliga värmesystem, säg till +17 grader i luften, då kommer alla material runt om att bli flera grader kallare, ca 13 grader.

När du sedan vill höja temperaturen i luften till +21 grader så måste luften först värma alla material från +13 grader vilket tar tid och är otroligt energikrävande.