Förberedelser som håller nere installationskostnaderna

Eftersom en infrapanel är en fast elinstallation måste den installeras av behörig elektriker som ser till att installationen utförs korrekt och elen i huset förblir säker. En elektriker kostar vanligtvis runt 500 kr/timmen men det finns vissa steg du kan förbereda själv för att hålla nere kostnaden en aning. Dessa förberedelser sparar in på den tid elektrikern annars behöver spendera på montering.

För att du ska slippa riskera felkopplade ledningar och för att din garanti på panelerna ska gälla måste panelerna ha installerats rätt. Därför bör du ta hjälp av en elektriker som hjälper till att koppla in termostat och paneler på korrekt sätt. Men oavsett om du anlitar en elektriker med timpris eller fast pris kan du förbereda monteringen själv och förhoppningsvis minska storleken på fakturan.
 
Steg 1 – Packa upp
Börja med att varsamt packa upp panelerna ur förpackningen. Tänk på att lacken är ömtålig och lätt kan repas.

Steg 2 – Läs på
Läs sedan noga igenom monteringsguider och installationsmanualer för att få stenkoll på hur det ska monteras.

Steg 3 – Placering
Bestäm placering av panelerna i respektive rum. Tänk på att följa våra rekommendationer för att få så bra värme i rummet som möjligt.
Tips och vägledning för optimal placering hittar du här.

När du har bestämt hur du vill placera ut panelerna bör du mäta och markera i taket/på väggen var skenorna ska skruvas fast. Enklast är om du fäster skenorna på en av panelerna innan montering och därefter mäter avståndet mellan skenorna för att få ut måtten till markeringen. Kom ihåg att det kan vara olika avstånd mellan skenorna beroende på panelernas olika storlekar.

Steg 4 – Montering
Nu när du har bestämt placering för panelerna och markerat ut var du ska skruva fast skenorna, är det dags att börja skruva! Skruva fast skenorna på markerat område ordentligt. Men lossa sedan ett halvt varv så att skenan kan röra sig lite fritt. Det gör det både lättare att hänga upp panelen på skenorna och minskar risken för att skenorna klämmer fästena för hårt vid montage.

Steg 5 – Häng upp panelen
Häng upp paneler på de monterade skenorna.
När panelen är på plats, skruva ordentligt fast skruvarna i skenorna igen så att panelen sitter stadigt.

Lägg elkabeln löst ovanpå och invänta sedan elektriker för en säker elinstallation.